Pustelniczy.pl na YoutubeSkrzynka intencji

Intencje modlitewne można nadsyłać na adres: intencje@pustelniczy.pl

Linki


Liturgia Godzin

Divinum Officium


+ + +

"Notatnik pustelniczy"

(Książka posiada imprimatur)

Notatnik pustelniczy 
NOWOŚCI:

"Święci pustelnicy, rekluzi i stylici.
Kalendarium liturgiczne
z biogramami"


(Książka posiada imprimatur)

Święci pustelnicy, rekluzi i stylici


"Rozeznawanie duchowe.
Zaplanuj swoje życie
z Panem Jezusem"


(Książka posiada imprimatur)

Rozeznawanie duchowe


+ + +

"Powołanie pustelnicze.
Katolicka definicja eremityzmu"


(Książka posiada imprimatur)

Powołanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu

 
JUŻ W SPRZEDAŻY:


Święty Bruno i święci Zakonu Kartuzów

(Książka posiada imprimatur)

Nauczanie Kościoła
o eremityzmie


Kodeks prawa kanonicznego:

Kan. 603

§ 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.

§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia.Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 920 Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata" (KPK, kan. 603, § 1).

KKK 921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.

+ + +"EREMITYZM.
Wprowadzenie w duchowość
i praktykę życia pustelniczego"


(Książka posiada imprimatur)

EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowość i praktykę życia pustelniczego
© Copyright by s. Bruna od Maryi z Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie